اطلاعیه سراسری مرداد زرکوه

《اطلاعیه سراسری》

🔸 به اطلاع خریداران و مصرف کنندگان گوگرد ارگانیک معدن زرکوه میرساند این مجموعه بطور کلی در ::
{سه استان}
– {خراسان شمالی}
– {خراسان جنوبی}
– {خراسان رضوی}


♻️به استثنای گناباد آقای صلاحی
♻️به استثنای کاشمر آقای محمد نژاد
《نماینده و عامل فروشی ندارد》
و بصورت مستقیم از مجموعه گوگرد ارگانیک معدن زرکوه حتی ::
《یک کیسه》
به هر سه استان های خراسان رضوی _ خراسان شمالی و خراسان جنوبی از [ طریق باربری خرده بار ] بصورت تحویلی (بدون کرایه) ارسال میگردد.

🔸مدیریت گوگرد ارگانیک معدن زرکوه
غلامرضا خالقی
تلفن :: 09121104324
دوشنبه:: 1398/05/21

پست‎های مرتبط:

گوگرد بنتونیت دار

مضرات استفاده از گوگرد بنتونیت دار و بنتونیت در خاک

باغداران، کشاورزان، زارعان عزیز، لطفا و حتما از افزودن بنتونیت با...

گواهی گوگرد معدن زرکوه

هشدار و بیدار باش به مصرف کنندگان گوگردهای معدنی

مصرف کنندگان گوگرد های معدنی فقط به دو کلمه “گوگرد...

راستی آزمائی

《راستی آزمائی》 قرار بود آزمایشی بسیار ساده و آسان و...