اطلاعیه سراسری مرداد زرکوه

《اطلاعیه سراسری》

🔸 به اطلاع خریداران و مصرف کنندگان گوگرد ارگانیک معدن زرکوه میرساند این مجموعه بطور کلی در ::
{سه استان}
– {خراسان شمالی}
– {خراسان جنوبی}
– {خراسان رضوی}


♻️به استثنای گناباد آقای صلاحی
♻️به استثنای کاشمر آقای محمد نژاد
《نماینده و عامل فروشی ندارد》
و بصورت مستقیم از مجموعه گوگرد ارگانیک معدن زرکوه حتی ::
《یک کیسه》
به هر سه استان های خراسان رضوی _ خراسان شمالی و خراسان جنوبی از [ طریق باربری خرده بار ] بصورت تحویلی (بدون کرایه) ارسال میگردد.

🔸مدیریت گوگرد ارگانیک معدن زرکوه
غلامرضا خالقی
تلفن :: 09121104324
دوشنبه:: 1398/05/21

 

☎شماره تلفن: 09121104324

پست‎های مرتبط:

مدت زمان تحویل گوگرد طلائی معدن زرکوه به خریداران فقط 24 ساعت

ابتدا عذر خواهی از خریداران گوگرد طلائی معدن زرکوه که...

دفع پسیل پسته

بهترین روش مبارزه با پسیل پسته

پسیل پسته چیست؟ پسیل پسته نوعی آفت است که از...

راستی آزمائی

《راستی آزمائی》 قرار بود آزمایشی بسیار ساده و آسان و...