اطلاعیه سراسری مرداد زرکوه

《اطلاعیه سراسری》

🔸 به اطلاع خریداران و مصرف کنندگان گوگرد ارگانیک معدن زرکوه میرساند این مجموعه بطور کلی در ::
{سه استان}
– {خراسان شمالی}
– {خراسان جنوبی}
– {خراسان رضوی}


♻️به استثنای گناباد آقای صلاحی
♻️به استثنای کاشمر آقای محمد نژاد
《نماینده و عامل فروشی ندارد》
و بصورت مستقیم از مجموعه گوگرد ارگانیک معدن زرکوه حتی ::
《یک کیسه》
به هر سه استان های خراسان رضوی _ خراسان شمالی و خراسان جنوبی از [ طریق باربری خرده بار ] بصورت تحویلی (بدون کرایه) ارسال میگردد.

🔸مدیریت گوگرد ارگانیک معدن زرکوه
غلامرضا خالقی
تلفن :: 09121104324
دوشنبه:: 1398/05/21

 

☎شماره تلفن: 09121104324

پست‎های مرتبط:

فراخوان سراسری از مخالفان مصرف گوگرد معدنی زرکوه توسّط مدیریت گوگرد معدن زرکوه

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم فراخوان سراسری از مُخالِفان مصرفِ گوگرد...

خبر فوری

باغداران،کشاورزان،زارعان،صیفی کاران،جالیزکاران،گلخانه داران: بزودی ویدئوی نتیجه کشف جدید معجزه گوگرد...

راستی آزمائی

《راستی آزمائی》 قرار بود آزمایشی بسیار ساده و آسان و...