انتقادات و پیشنهادات

درصورت داشتن هرگونه انتقاد یا پیشنهاد،درخواست یا شکایتی نسبت به سایت و خدمات آن، می توانید از طریق تلفن تماس واحد پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و یا اینکه حضوری به آدرس شرکت که در ذیل قید خواهد شد مراجعه فرمایید.

آدرس : گرمسار آرادان شهرک صنعتی سید آباد انتهای کوچه اول

آدرس 2: گرمسار میدان دانشگاه نبش سعدی یک

تلفن تماس با واحد پشتیبانی: 02334200382