باغداران و کشاورزان بدانند.

(جالبه) که عزیزان باغدار” کشاورز” زارع” صیفی کار”جالیزکار”گلخانه دار” پرورش دهندگان قارچ خوراکی” سبزیکاران بدانند که:
🔸گوگرد معدن زرکوه برخلاف گوگرد دیگر معادن که از سفره های نفتی سطح زیرین زمین توسط آتشفشان به سطح زمین آمده اند و یا گوگرد پالایشگاهی که از ضایعات نفت و گاز بدست آمده است ، گوگرد معدن زرکوه از رسوبات باکتری تشکیل گردیده به همین دلیل در آب حل شده و در خاک نیز تجزیه می گردد و مهم تر اینکه از زمانی که گوگرد معدن زرکوه را با کودهای دامی و یا مرغی به نسبت ر 40% گوگرد معدن زرکوه و 60% کود دامی و یا مرغی به همراه 30% آب به منظور تامین رطوبت لازم کاملا با هم مخلوط نمایید ظرف مدت فقط یک هفته کود دامی و مرغی را از حالت کود یا پهن به
مواد آلی و عاری از هر گونه انگل” قارچ” لارو” میکرب” بذر علف و آفت تبدیل می نماید.
🔸👈ضمنا جمعیت میکربی مواد آلی بدست آمده را به حداقل می رساند(با روش پیشنهادی آزمایش نمایید)

☎شماره تلفن: 09121104324 (گوگرد معدن زرکوه)

پست‎های مرتبط:

درباره گوگرد پالایشگاهی نفتی تحت پوشش نامهای مختلف

درباره گوگرد پالایشگاهی نفتی تحت پوشش نامهای مختلف: (به نام...

پسیل پسته

مخفیگاه پسیل پسته زیر پوست درختان پسته

مخفیگاه پسیل پسته زیر پوست درختان پسته حنماً قبل از...

محصول جدید گوگرد معدن زرکوه رسید

اطّلاعیّه سراسری از طرف مدیریت گوگرد ارگانیک معدن زرکوه به...