بهترین روش محلول پاشی گوگرد طلائی معدن زرکوه

بهترین روشِ محلول پاشی گوگرد《طلائی》معدن زرکوه:

●نمایندگان فروش و نیز مصرف کنندگان گوگرد طلائی معدن زرکوه به نکات زیر کاملاً توجه ویژه داشته و موارد ذکر شده را با دقت کافی رعایت و اجراء نمایند

《معجزه👇》
👇 👇
🌷هر چه دمای هوا بالاتر و هوا گرمتر باشد اثرات و واکنشهای مثبت گوگرد معدن زرکوه بهتر” مفیدتر و بدون آسیب خواهد بود🌷

👈👈 به عنوانِ مثال::

🔹اگر هفته ای یکبار درختان و محصولاتِ کشاورزی و زراعی خود را با گوگرد《طلائی》معدن زرکوه محلول پاشی نمایید هیچگونه سوزندگی” اثر سوء و آسیبی بر جا نمیگذارد

🔹 بلکه با این عمل بهترین روشِ تغذیه آن هم بصورت کاملاً اُرگانیک را از طریق شاخ و برگ و سرشاخه به درختان و محصولات خود اجراء نموده اید

🙌《یک شاخه را آزمایش کنید》🙌

🔸گوگرد معدن زرکوه را یکبار بصورت محدود🔸 با یک شاخه و یا یک اصله درخت امّا با دقّت🔸《آزمایش》کنید اگر اثرات و واکنشهای قابل ملاحظه ای از خود نشان داد《سپس》مصرف کنید》

{ و اگر پس از آزمایش و مصرف نتیجه ای در بَر نداشت و یا آسیبی رساند مصرف نکنید}

👇🇮🇷👇🇮🇷👇🇮🇷👇🇮🇷👇

⚠️ابتدا تانکر آب و شیلنگ مربوطه را کاملا بشوئید که سمّی نباشد⚠️

🔸 بعد 90% حجم تانکر را از آب پُر کنید
سپس::

🔹برای هر 1000 لیتر آب 60 الی 80 کیلوگرم گوگرد زرکوه طلائی را داخل ظرفی بصورت محلول درآورید

تذکّرات مهم::

1- پس از مخلوط نمودن گوگرد
《طلائی》معدن زرکوه با آب

《《《《حداقل 6 ساعت》》》》
داخل ظرف یا بشکه بماند
و
《《به تانکر و یا به مخزن محلول پاش منتقل نکنید》》
و به نفع خودتان صبور باشید چون :

🔸الف) ریز مغزیهای همراه با گوگرد معدن زرکوه و همچنین دیگر عناصر همراه مانند :

1- سولفور (گوگرد) (S)

2 – سولفاتِ گوگرد (So4)

3 – سولفیتِ گوگرد (SO3)

4 – سیلیستن(SiO2)

5 – مواد آلیِ اُرگانیک
(Organik Matter)

6 – کلسیم قابل جذب (Ca)

7 – و دیگر ریز مغزی های موجود در زرکوه

👈 کاملاً در آب حل شده و واکنشها
و اثرات خود را به آب منتقل نماید که پس از محلول پاشی از طریق برگ” سرشاخه و شاخه به عنوان بهترین
《کودآلی ارگانیک》
جذب درختان_گیاهان_غلاّت_صیفیجات
_جالیزها و غیره گردد

ب) هنگام محلول پاشی هیچگونه《سم و یا تقویتی》به گوگرد《طلائی》معدن زرکوه اضافه نکنید چون ::👇

👈 گوگرد طلائی معدن زرکوه علاوه بر
آنکه آفت کش و قارچ کش است بلکه دارای مواد و عناصر غذائی کاملاً طبیعی میباشد و نیاز به ریز مغزّی و تقویتی ندارد

🔸پ) سپس هنگام شروع محلول پاشی تا پایان محلول پاشی محلول داخل تانکر را بصورت سرتاسری و بطور کامل و مرتب هم بزنید

🔸ت) هنگام پاشش::

1 _ سر شیلنگِ محلول پاش را نسبت به درختان دُور نگه دارید که زرکوه کاملا زیر و رُوی برگ و شاخه و سرشاخه ها باقی بماند و توسط فشار شسته و به زمین نریزد

2 _ خاک اطراف هر درخت را تا سایه انداز محلول پاشی کنید

3 _ طوقه _ تنه _ شاخه _ سر شاخه _ مخصوصا زیر و روی برگها _ را کاملا پوشش دهید بطوریکه محلول از قسمت سرشاخه و شاخه بسمت تنه سرازیر شده به اطراف طوقه نفوذ نماید که باعث رفع بیماری احتمالی گموز و نیز باعث اصلاح خاک اطراف طوقه گردد

♨️ 👈 توضیح مهم::
《《《 اینکه اگر این محلول پاشی را به روش فوق و با دقت بالا و با صبر و حوصله انجام دهید و هر درخت را بطور کامل دُور زده پوشش دهید مدت زمانِ دفاع و مبارزه گوگرد طلائی معدنِ زرکوه را بیشتر کرده اید

👇🇮🇷👇🇮🇷👇🇮🇷
🔸تلفن/تلگرام و واتساپ مدیرعامل :
09121104324
🔸آدرس لینک کانال گوگرد معدن زرکوه
http://t.me/zarko0h
🔸آدرس سایت گوگرد معدن زرکوه
googerd-zarkooh.ir
🔸آدرس سایت گوگرد معدن زرکوه
googerd-zarkooh.com
🔸آدرس ایمیل گوگرد معدن زرکوه
googerd.zarkooh@gmail.com‌🔸

پست‎های مرتبط:

دفع پسیل پسته

بهترین روش مبارزه با پسیل پسته

پسیل پسته چیست؟ پسیل پسته نوعی آفت است که از...

تولید فروش و مصرف گندم بدون مصرف سموم شیمیائی و کودهای شیمیائی

🌾گندم محصولی استراتژیک🌾_ _🌾گندم یا طلای زرد🌾_ _🌾غذائی که هر...

مبارزه با آفات

مراحل محلول پاشی با گوگرد ارگانیک معدن زرکوه (نوع سوپر طلائی)

📌{مهم}📌 📌 قوی ترین (نسخه) مصرف گوگرد ارگانیک معدن زرکوه...