بهترین روش محلول پاشی گوگرد طلائی معدن زرکوه

بهترین روشِ محلول پاشی گوگرد《طلائی》معدن زرکوه:

●نمایندگان فروش و نیز مصرف کنندگان گوگرد طلائی معدن زرکوه به نکات زیر کاملاً توجه ویژه داشته و موارد ذکر شده را با دقت کافی رعایت و اجراء نمایند

《معجزه👇》
👇 👇
🌷هر چه دمای هوا بالاتر و هوا گرمتر باشد اثرات و واکنشهای مثبت گوگرد معدن زرکوه بهتر” مفیدتر و بدون آسیب خواهد بود🌷

👈👈 به عنوانِ مثال::

🔹اگر هفته ای یکبار درختان و محصولاتِ کشاورزی و زراعی خود را با گوگرد《طلائی》معدن زرکوه محلول پاشی نمایید هیچگونه سوزندگی” اثر سوء و آسیبی بر جا نمیگذارد

🔹 بلکه با این عمل بهترین روشِ تغذیه آن هم بصورت کاملاً اُرگانیک را از طریق شاخ و برگ و سرشاخه به درختان و محصولات خود اجراء نموده اید

🙌《یک شاخه را آزمایش کنید》🙌

🔸گوگرد معدن زرکوه را یکبار بصورت محدود🔸 با یک شاخه و یا یک اصله درخت امّا با دقّت🔸《آزمایش》کنید اگر اثرات و واکنشهای قابل ملاحظه ای از خود نشان داد《سپس》مصرف کنید》

{ و اگر پس از آزمایش و مصرف نتیجه ای در بَر نداشت و یا آسیبی رساند مصرف نکنید}

👇🇮🇷👇🇮🇷👇🇮🇷👇🇮🇷👇

⚠️ابتدا تانکر آب و شیلنگ مربوطه را کاملا بشوئید که سمّی نباشد⚠️

🔸 بعد 90% حجم تانکر را از آب پُر کنید
سپس::

🔹برای هر 1000 لیتر آب 60 الی 80 کیلوگرم گوگرد زرکوه طلائی را داخل ظرفی بصورت محلول درآورید

تذکّرات مهم::

1- پس از مخلوط نمودن گوگرد
《طلائی》معدن زرکوه با آب

《《《《حداقل 6 ساعت》》》》
داخل ظرف یا بشکه بماند
و
《《به تانکر و یا به مخزن محلول پاش منتقل نکنید》》
و به نفع خودتان صبور باشید چون :

🔸الف) ریز مغزیهای همراه با گوگرد معدن زرکوه و همچنین دیگر عناصر همراه مانند :

1- سولفور (گوگرد) (S)

2 – سولفاتِ گوگرد (So4)

3 – سولفیتِ گوگرد (SO3)

4 – سیلیستن(SiO2)

5 – مواد آلیِ اُرگانیک
(Organik Matter)

6 – کلسیم قابل جذب (Ca)

7 – و دیگر ریز مغزی های موجود در زرکوه

👈 کاملاً در آب حل شده و واکنشها
و اثرات خود را به آب منتقل نماید که پس از محلول پاشی از طریق برگ” سرشاخه و شاخه به عنوان بهترین
《کودآلی ارگانیک》
جذب درختان_گیاهان_غلاّت_صیفیجات
_جالیزها و غیره گردد

ب) هنگام محلول پاشی هیچگونه《سم و یا تقویتی》به گوگرد《طلائی》معدن زرکوه اضافه نکنید چون ::👇

👈 گوگرد طلائی معدن زرکوه علاوه بر
آنکه آفت کش و قارچ کش است بلکه دارای مواد و عناصر غذائی کاملاً طبیعی میباشد و نیاز به ریز مغزّی و تقویتی ندارد

🔸پ) سپس هنگام شروع محلول پاشی تا پایان محلول پاشی محلول داخل تانکر را بصورت سرتاسری و بطور کامل و مرتب هم بزنید

🔸ت) هنگام پاشش::

1 _ سر شیلنگِ محلول پاش را نسبت به درختان دُور نگه دارید که زرکوه کاملا زیر و رُوی برگ و شاخه و سرشاخه ها باقی بماند و توسط فشار شسته و به زمین نریزد

2 _ خاک اطراف هر درخت را تا سایه انداز محلول پاشی کنید

3 _ طوقه _ تنه _ شاخه _ سر شاخه _ مخصوصا زیر و روی برگها _ را کاملا پوشش دهید بطوریکه محلول از قسمت سرشاخه و شاخه بسمت تنه سرازیر شده به اطراف طوقه نفوذ نماید که باعث رفع بیماری احتمالی گموز و نیز باعث اصلاح خاک اطراف طوقه گردد

♨️ 👈 توضیح مهم::
《《《 اینکه اگر این محلول پاشی را به روش فوق و با دقت بالا و با صبر و حوصله انجام دهید و هر درخت را بطور کامل دُور زده پوشش دهید مدت زمانِ دفاع و مبارزه گوگرد طلائی معدنِ زرکوه را بیشتر کرده اید

👇🇮🇷👇🇮🇷👇🇮🇷
🔸تلفن/تلگرام و واتساپ مدیرعامل :
09121104324
🔸آدرس لینک کانال گوگرد معدن زرکوه
http://t.me/zarko0h
🔸آدرس سایت گوگرد معدن زرکوه
googerd-zarkooh.ir
🔸آدرس سایت گوگرد معدن زرکوه
googerd-zarkooh.com
🔸آدرس ایمیل گوگرد معدن زرکوه
googerd.zarkooh@gmail.com‌🔸

پست‎های مرتبط:

آیا سَم خوردنیست؟ !

آیا سَم خوردنی هست؟ ! با مصرف کودِ حیوانی فراوری...

هشدار، یادآوری، توصیه بابت محلول پاشی توسط گوگرد(طلائی)معدن زرکوه

به نام آن جانان که جان آفرید. دیگر نگران پسیل...

دفع پسیل پسته

بهترین روش مبارزه با پسیل پسته

پسیل پسته چیست؟ پسیل پسته نوعی آفت است که از...