تغذیه به روش تشتک

تغذیه به روش تشتک یعنی رساندن غذا به کلیه ریشه های غذا رسان در شعاع کامل سایه انداز درخت
🔹اما به روش چاهک خیر
🔸پخش کود حیوانی در درون تشتک یعنی اصلاح و تقویت خاک و ریشه
مدیریت گوگرد معدن زرکوه

☎شماره تلفن: 09121104324 (گوگرد معدن زرکوه)

پست‎های مرتبط:

روش مصرف گوگرد ارگانیک معدن زرکوه نوع طلائی در “خاک باغات”

– زمان مصرف گوگرد ارکانیک معدن زرکوه برخلاف کلیه گوگردهای...

کمپوست کردن کود حیوانی

روش کمپوست کردن کود حیوانی با گوگرد زرکوه

به منظور فسیل کردن کود حیوانی حتی تازه و کمپوست...

تولید فروش و مصرف گندم بدون مصرف سموم شیمیائی و کودهای شیمیائی

🌾گندم محصولی استراتژیک🌾_ _🌾گندم یا طلای زرد🌾_ _🌾غذائی که هر...