تماس با ما

">

دفتر مرکزی:

آدرس دفتر : گرمسار آرادان شهرک صنعتی سید آباد انتهای کوچه اول
دفتر 2: گرمسار میدان دانشگاه نبش سعدی یک
آدرس معدن: کیلومتر 11 ضلع شمال ایستگاه راه آهن گرمسار
همراه: 09121104324
تلفن ثابت:  02334200382
 ایمیل: googerd.zarkooh@gmail.com

نظرات شما: