تولید فروش و مصرف گندم بدون مصرف سموم شیمیائی و کودهای شیمیائی

🌾گندم محصولی استراتژیک🌾_
_🌾گندم یا طلای زرد🌾_
_🌾غذائی که هر 24 ساعت 3 الی 4 بار بر سر سفره هر انسانی حضور دارد🌾_

《به نام آنکه 🌾گندم🌾 را آفرید》

《آیا می دانید چرا از هر ۱۰۰ نفر ایرانی ۱۵ نفر عقیم شده اند؟ یکی از علتهای مهم آن جنایت نان سفید است.》

《نبود گندم = قحطی ؛ نابودی》

🔸👈 آیا موافق هستید نان بدون سموم شیمیائی و بدون کود شیمیائی مصرف و نیز تحویل جامعه دهیم ؟ !

🌾گندم کاران محترم🌾::
اگر واقعا و به دور از روش و اندیشه های گذشته در مورد کاشت – داشت وبرداشت محصول حیاتی و استراتژیک گندم موافق تولید ” فروش و مصرف آن بدون مصرف::
⚠️☠️سموم شیمیائی
و نیز
⚠️بدون مصرف کودهای شیمیائی
هستید
نکات حیاتی و مهم به شرح زیر بابت ::

🌷چگونگی مصرف گوگرد معدن زرکوه این ماده معدنی خدادادی معجزه گر🌷
را حداقل برای بخش کوچکی از زمینهای زیر کشت خود عمل و آزمایش نمایید اگر نتیجه و ثمره آن رضایت بخش بود برای کشت سال بعد بطور کامل اجراء نمایید در غیر اینصورت با همان روشهای گذشته کشت و زرع نمایید::

🔹🔸روش مصرف::
🔸 بعد از انجام شخم زمین و قبل از اجرای دیسک ((هر 1 هکتار 1 تن)) گوگرد (نوع اصلاح خاک) معدن زرکوه که دارای عناصر و ریز مغزیهای ارزشمند خصوصا دارای ::
_%28 مواد آلی ارگانیک_
_Organic  Matter %28_
_(معجزه کننده)_
و
_%12.سولفات گوگرد(SO4) بهترین غذای قابل جذب برای گیاهان و درختان_
و
_%14 سولفور(S)بهترین نوع گوگرد برای اصلاح خاکهای شور و قلیائی “کودهای حیوانی شور و قلیائی” قارچ کش”انگل کش”دفع کننده گاز خطرناک آمونیاک و ادرار موجود در کودهای حیوانی و ….._
و
_%2/5 سولفید(SO3) قدرترین آفت کش”حشره کش و دور کننده آفات” حشرات ” جانوران و … از مزارع”باغات و…._
میباشد را به خاک زیر کشت اضافه نمایید

🔸 هنگام شروع اولین آبیاری _خاک آب_ برای (هر 1 هکتار 300 کیلوگرم) گوگرد (نوع طلائی) معدن زرکوه را به آب آبیاری اضافه نمایید (گوگرد معدن زرکوه برخلاف گوگرد پالایشگاهی نفتی به راحتی در آب حل میشود) که هنگام نفوذ در خاک خشک ” گوگرد همراه را به عمق خاک ببرد

🔸 مجددا و در شروع فصل رشد(اسفند ماه) هنگام آبیاری برای(هر 1 هکتار 300 کیلوگرم) گوگرد معدن زرکوه _نوع طلائی_ را به آب آبیاری اضافه نمایید

مهم ⬅️ {سعی نمایید هنگام آبیاری آب از انتهای زمین زیر کشت خارج نشود و این ماده معدنی ارزشمند را از زمینهای زیر کشت خارج ننماید}

مهم ⬅️🔹 فصل بهار و پس از بسته شدن خوشه _فقط 1 بار_  توسط پودر گوگرد معدن زرکوه (نوع طلائی) به نسبت 50 کیلوگرم در 1000 لیتر آب سطح زیر کشت گندم را بطور کامل و دقیق محلول پاشی نمایید

《سپس اگر آفت و یا بیماری مشاهده نمودید از سموم ☠️ شیمیائی استفاده نمایید》

مدیریت گوگرد معدن زرکوه
تلفن و تلگرام:: 09121104324

پست‎های مرتبط:

آیا سَم خوردنیست؟ !

آیا سَم خوردنی هست؟ ! با مصرف کودِ حیوانی فراوری...

هشدار، یادآوری، توصیه بابت محلول پاشی توسط گوگرد(طلائی)معدن زرکوه

به نام آن جانان که جان آفرید. دیگر نگران پسیل...