روش محلول پاشی

محلول پاشی

روش محلول پاشی توسط گوگرد ارگانیک سوپر طلائی معدن زرکوه

دوز مصرف :: 60 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

مخزن محلول پاش آلوده به سموم شیمیائی و گوگردهای نفتی پالایشگاهی و غیره نباشد.

توضیحات ::

۱ – چون (گوگرد ارگانیک معدن زرکوه) بنا بر تشخیص موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و (وزارت جهاد کشاورزی) و (سازمان حفظ نباتات کشور) برخلاف کلیه گوگردهای موجود در بازار اعم از نفتی پالایشگاهی صنعتی و یا حتی گوگردهای دیگر معادن بصورت
《محلول و قابل جذب》میباشد لذا

🔸بهتر است مصرف کنندگان پس از مخلوط نمودن آن با آب داخل مخزن حدود 30 دقیقه تحمل نموده محلول پاشی ننمایند تا اینکه ::
الف) مواد آلی ارگانیک موجود در گوگرد معدن زرکوه
《ORGANIK MATTERIAL》

ب) گوگرد قابل جذب از نوع (SO4)

پ) کلسیم محلول و قابل جذب موجود در آن

ت) آهن و دیگر ریز مغذیهای موجود در آن در آب حل شده بصورت محلول در آید تا پس از محلول پاشی از طریق برگها و جوانه ها جذب گردد که باعث ::
– افزایش پهنای برگها
– ضخامت برگها
– رشد رویشی و زایشی سرشاخه ها و جوانه ها
– پُر نمودن مغز پسته ها
– بالا رفتن اُنس پسته ها
– کم نمودن درصد پوچی پسته ها
– افزایش تشکیل کلروفیل
– رفع زردی برگها
– خوش طعم نمودن مغز پسته ها
– بازار پسند نمودن مغز پسته ها
– افزایش محصول سال بعد
– تنظیم PH و EC آب
– تنظیم بیکربنات آب
– به تاخیر انداختن خزان پائیزی برگها
گردد.
۲- چون گوگرد ارگانیک سوپر طلائی معدن زرکوه در دمای 20 درجه سانتیگراد بالای 0 از واکنش بهتری برخوردار میباشد لذا بهتر است محلول پاشی با آن در طول روز انجام گیرد.

۳- چون خود به تنهائی از توان آفت کشی و قارچ کشی قابل توجهی برخوردار میباشد لذا هیچگونه افزودنی به آن اضافه نگردد

۴- محلول پاشی میبایست بسیار صبورانه و به آهستگی آن هم بصورت (مه پاشی) صورت بگیرد تا کلیه قسمتهای پشت و روی برگها ” سرشاخه ها ” شاخه ها و تنه درختان را پوشش دهد تا از مدت زمان باز دارندگی بیشتری در برابر آفات برخوردار گردد

۵- قسمت تنه درختان بطور کامل محلول پاشی گردد بطوریکه محلول زرکوه به درون (یقه) یا همان (طوقه) سرایت نماید تا《بیماری گموز》 احتمالی را درمان و یا اینکه از ابتلا به بیماری گموز جلوگیری نماید

۶- هنگام محلول پاشی قسمت سر لانس را از درختان دور نگه دارند که فشار پمپ محلول را از روی برگها و دیگر قسمتهای درختان به زمین نریزد

۷- قبل از محلول پاشی آفت پسیلهای احتمالی موجود بر روی برگها را نشویید که توسط محلول زرکوه کشته شوند که جمعیت آنها کم شود

۸- در پایان کار محلول پاشی میبایست کلیه قسمتهای هر درخت بطور کامل سفید شده باشد که در غیر اینصورت هر قسمتی از درختان که سفید نشده باشد از همان قسمت آفت پسیل موفق به آسیب رسانی میگردد

🔸 نتیجه انجام و اجرای محلول پاشی با گوگرد ارگانیک سوپر طلائی معدن زرکوه به روش فوق یعنی ::

– آفت کشی
– قارچ کشی
– تغذیه و تقویت درختان از طریق برگها ” جوانه ها و سرشاخه ها
– افزایش تولید محصولات
– ارگانیک نمودن محصولات
– عرضه محصولات ارگانیک به بازار مصرف

⚠️ تذکر و هشداری جدی ::
– چون گوگرد ارگانیک سوپر طلائی معدن زرکوه پس از مخلوط شدن و محلول شدن در آب شروع به واکنشهای منحصر به خود مینماید لذا اگر به هر دلیلی محلول آماده شده بیش از 3 ساعت مصرف نگردید احتمال اینکه محلول داخل مخزن توسط واکنشهای گوگرد ارگانیک معدن زرکوه اسیدی شده باشد زیاد هست پس بنابر این با آن محلول پاشی ننمایید و آن محلول را به خاک ریشه درختان اضافه نمایید .

مدیریت گوگرد ارگانیک معدن زرکوه

پست‎های مرتبط:

بهترین روش محلول پاشی گوگرد طلائی معدن زرکوه

بهترین روشِ محلول پاشی گوگرد《طلائی》معدن زرکوه: ●نمایندگان فروش و نیز...

آیا سَم خوردنیست؟ !

آیا سَم خوردنی هست؟ ! با مصرف کودِ حیوانی فراوری...

دفع پسیل پسته

بهترین روش مبارزه با پسیل پسته

پسیل پسته چیست؟ پسیل پسته نوعی آفت است که از...