هشدار و بیدار باش به مصرف کنندگان گوگردهای معدنی

گواهی گوگرد معدن زرکوه

مصرف کنندگان گوگرد های معدنی فقط به دو کلمه “گوگرد معدنی” اعتماد نکنید… معدن معتبر باید از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان مربوطه نامگذاری شده باشد، نام واقعی معدن و تصویر مدرک مربوطه در معرض دید عموم مردم قرار داده شود.
به ادعای پوچ و تو خالی آنالیز X % اعتماد نکنید، درصد گوگرد ملاک نیست بلکه درصد عناصر مضر مانند:
سرب، کادمیوم، آرسنیک، جیوه، سدیم و … غیره مهم هست.

شرایط اعتماد به گوگرد های معدنی:

1- باید سازمان صنعت معدن و تجارت استان، برای آن معدن، “پروانه اکتشاف” صادر کرده باشد.

2- تصویر “پروانه اکتشاف” در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در معرض دید عموم قرار بگیرد.

3- باید کارشناسان متعهد و با تجربه سازمان صنعت معدن و تجارت استان مربوطه، ماده معدنی مورد ادعای موجود
در آن معدن را تایید کرده، سپس از طرف آن سازمان “پروانه بهره برداری” صادر شده باشد.

4- باید “پروانه بهره برداری” صادره، از نوع تک برگی به نام “کاداستر” باشد.

5- باید پروانه بهره برداری صادره، آدرس الکترونیکی جهانی داشته باشد.

6- باید پروانه بهره برداری صادره، دارای شماره ثبت از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت باشد.

7- تصویر واقعی پروانه بهره برداری، به همراه شماره ثبت باید در معرض دید عموم قرار بگیرد.

8- باید گواهینامه ثبت مواد کودی از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، دریافت کرده باشد.

9- باید از آزمایشگاه‌هایی که مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی و موسسه تحقیقات خاک و آب کشور باشد، برگ آنالیز داشته باشد.

10- برگ آنالیز دریافتی از آزمایشگاه مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی و موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، باید دارای شماره ثبت واقعی و قابل استعلام از طرف مصرف کننده باشد.

از خود سوال کنید “نام وسیله نقلیه بدون سند” چیست؟

معدن بدون نام و نشان و پروانه و مدارک قانونی نیز همان شرایط را دارد و فاقد اعتبار و وجاهت قانونی میباشد.

آیا از خود سوال کرده اید که اگر با مصرف چنین ماده معدنی بی نام و نشان، بدون پروانه، بدون مدارک مثبته و بدون پشتوانه اگر خاک، زمین‌ها و یا درختان و یا محصولات شما را دچار مشکلی نماید، از چه نام و نشانی میخواهید شکایت و احقاق حق کنید؟!

☎شماره تلفن: 09121104324 (گوگرد معدن زرکوه)

گواهی‌نامه ها و اسناد رسمی گوگرد معدن زرکوه

گواهی گوگرد معدن زرکوه
گواهی گوگرد معدن زرکوه
گواهی گوگرد معدن زرکوه
گواهی گوگرد معدن زرکوه
گواهی گوگرد معدن زرکوه

پست‎های مرتبط:

مدت زمان تحویل گوگرد طلائی معدن زرکوه به خریداران فقط 24 ساعت

ابتدا عذر خواهی از خریداران گوگرد طلائی معدن زرکوه که...

با ما تماس بگیرید و در مورد انواع محصولات ما و مزایا و واکنش ها اطلاعات بگیرید.

اطلاعات کامل در خصوص انواع محصولات گوگرد معدن زرکوه و...

اطلاعیه در مورد عزل نماینده فروش آقای محمد جمالیزاده

اطلاعیه سراسری در مورد اعلام عزل نماینده فروش محصولات گوگرد...