ویژگی های گوگرد طلائی معدن زرکوه

گوگرد《طلائی》معدن زرکوه:

•اصلاح کننده خاکهای شور و قلیائی

•اصلاح کننده کودهای حیوانیِ آلوده

•کُشَندِهِ آفات مانندِ آفتِ پسیلِ پسته

•برطرف کننده بیماریهایِ قارچی مانند گموز” نماتد” شانکر و نیز بیماریهای قارچیِ مربوط به خاک”درختان” صیفی جات” جالیزها” گُلخانه ها” کودهای حیوانی و …

☎شماره تلفن: 09121104324 (گوگرد معدن زرکوه)

پست‎های مرتبط:

گوگرد زرکوه آفت کش ارگانیک و طبیعی به جای سموم شیمیایی

باغداران، کشاورزان، زارعان، گلخانه داران، صیفی کاران و جالیزکاران: به...

محصول جدید گوگرد معدن زرکوه رسید

اطّلاعیّه سراسری از طرف مدیریت گوگرد ارگانیک معدن زرکوه به...

گوگرد طلائی معدن زرکوه با خواص،اثرات و واکنش های منحصر به فرد

♦گوگرد《طلائی》معدن زرکوه دارای خواص ، اثرات و واکنشهای منحصر به...