روش کمپوست کردن کود حیوانی با گوگرد زرکوه

کمپوست کردن کود حیوانی

به منظور فسیل کردن کود حیوانی حتی تازه در ازای هر 1000 کیلوگرم کود حیوانی مقدار 100 الی 200 کیلوگرم گوگرد ارگانیک معدن زرکوه را کاملا با هم مخلوط نمایید.

برای کمپوست کردن کود حیوانی حتما باید نکات زیر را رعایت کنید:

1- کود حیوانی میبایست حداقل 40% رطوبت داشته باشد.
2- کود حیوانی میبایست حتما بصورت کپه و یا همان کله قندی روی هم قرار گیرد که شرایط فعالیت باکتریهای موجود در گوگرد ارگانیک معدن زرکوه و کودهای حیوانی فراهم گردد و عمل فسیل کردن کود حیوانی انجام شود.
3- به هیچ وجه روی آن را نپوشانید و مانع تهویه هوا، عمل اکسیداسیون و هوازی و خروج گاز آمونیاک نگردید.
4- از زمان مخلوط نمودن به مدت 14 روز به هیچ وجه آن را هم نزنید تا باکتریهای گوگرد زرکوه توام با باکتریهای موجود در کود حیوانی فرآیند تکاملی مربوط به عملیات کمپوست کردن کود را کامل نمایند.
5- با توجه به عدم وجود بارشهای موثر و کارآمد و نیز با توجه به نبود سرما و یخبندان کافی به هیچ وجه کودهای حیوانی فراوری نشده اعم از گرانوله، پلیت مرغی و یا بصورت خرید مستقیم از دامداریها و مرغداری ها که دارای انبوهی از انگلها، قارچها و آلودگیها هستند را وارد خاک باغ، زراعت، کشتزارها و گلخانه های خود ننمایید که تاوان سنگینی خواهید پرداخت.

✅ مثال در مورد هم زدن بی موقع کود حیوانی مخلوط شده با گوگرد زرکوه:

– هم زدن زودتر از موعود شیر مایع شده برای تشکیل ماست یعنی اینکه دیگر آن مایع نه شیر هست و نه ماست چون فرآیند فعالیت باکتری های موجود در آن نیمه تمام‌، عقیم و ناکارآمد میگردند.

مدیریت گوگرد معدن زرکوه
09121104324

پست‎های مرتبط:

هشداری جدی به مصرف کنندگان گوگرد در بخش باغات،کشاورزی و زراعت

به نام خداوند رحیم ⚠️هشداری جدی به مصرف کنندگان گوگرد...

تولید فروش و مصرف گندم بدون مصرف سموم شیمیائی و کودهای شیمیائی

🌾گندم محصولی استراتژیک🌾_ _🌾گندم یا طلای زرد🌾_ _🌾غذائی که هر...

هشدار، یادآوری، توصیه بابت محلول پاشی توسط گوگرد(طلائی)معدن زرکوه

به نام آن جانان که جان آفرید. دیگر نگران پسیل...