روش مصرف

به نام خداوند رحیم

⚠️هشداری جدی به مصرف کنندگان گوگرد در بخش باغات ” کشاورزی ” زراعت و …..

قبل از مصرف گوگرد ابتدا نوع گوگرد موردنظر را به روش زیر آزمایش نموده پس از حصول اطمینان نسبت به کیفیت آن،سپس خرید خود را انجام داده مصرف نمایید

👈1- مقدار 20 کیلوگرم پودر گوگرد معدن زرکوه را با 60 کیلوگرم کود حیوانی مرطوب با هم کاملا مخلوط نمایید و بصورت کپه درآورده و به دلیل سردی هوا روی آن را بصورت غیر کامل نایلون بکشید و دیگر به آن دست نزنید.

☝️2- و اما حالا با فاصله 10 متر از محل آزمایش شماره 1 مقدار 60کیلوگرم گوگرد خوش رنگ پالایشگاهی با خلوص
99/9 درصد را با فقط 20 کیلوگرم کود حیوانی مرطوب کاملا مخلوط نموده بصورت کپه در آورید و روی آن را بصورت غیر کامل نایلون بکشید و دیگر به آن دست نزنید.

☝️3- مقدار 60 کیلوگرم پودر گوگرد دیگر معادن را با 20 کیلوگرم کود حیوانی مرطوب با هم کاملا مخلوط نموده بصورت کپه درآورید و روی آن را بصورت غیر کامل نایلون بکشید و دیگر به آن دست نزنید.

مشاهده نتیجه :
حالا پس از گذشت فقط 12 روز بدنه هر یک از کپه ها را تا مرکز آن سوراخ نموده کود عمق آن را جداگانه قرار دهید و :

1- مشاهده کنید کدامیک از گوگردها توان اکسید نمودن و پوساندن کود حیوانی را تا چه حد داشته است؟

2- PH هر یک از نمونه های آزمایشی را بصورت جداگانه اندازه گیری نموده سپس با هم مقایسه نمایید.

3- نمونه آزمایشی هر کدام را جداگانه داخل گلدان گلی بریزید و پس از فقط 12 روز نتیجه آن را مشاهده کنید.

حالا تصمیم بگیرید که کدامیک از گوگردهای مورد آزمایش دارای باکتری فعال بوده و باعث اصلاح و فرآوری کود گردیده حالا آن را خریده و مصرف نمایید

مدیریت گوگرد معدن زرکوه
خالقی 09121104324

تغذیه به روش تشتک یعنی رساندن غذا به کلیه ریشه های غذا رسان در شعاع کامل سایه انداز درخت
🔹اما به روش چاهک خیر
🔸پخش کود حیوانی در درون تشتک یعنی اصلاح و تقویت خاک و ریشه
مدیریت گوگرد معدن زرکوه