گوگرد طلائی

اطّلاعیّه سراسری از طرف مدیریت گوگرد ارگانیک معدن زرکوه به باغداران، زارعان، کشاورزان و گلخانه داران در سراسر کشور به شرح زیر می‌باشد: محصول جدید گوگرد ارگانیک معدن زرکوه برطرف...

گوگرد《طلائی》معدن زرکوه:

•اصلاح کننده خاکهای شور و قلیائی

•اصلاح کننده کودهای حیوانیِ آلوده

•کُشَندِهِ آفات مانندِ آفتِ پسیلِ پسته

•برطرف کننده بیماریهایِ قارچی مانند گموز” نماتد” شانکر و نیز بیماریهای قارچیِ مربوط به خاک”درختان” صیفی جات” جالیزها” گُلخانه ها” کودهای حیوانی و …

☎شماره تلفن: 09121104324 (گوگرد معدن زرکوه)

♦گوگرد《طلائی》معدن زرکوه دارای خواص ، اثرات و واکنشهای منحصر به خود مانندِ :

🔘آفات کُشی مانند پسیل پسته” شته” کَنه” شپِشَک و …..

🔘قارچ کشی مانند شانکر”نماتد”گموز و …

🔘حشره کشی– به دلیل بهمراه داشتن سولفیت گوگرد(SO3)
🔘ضد عفونی کننده خاک” آب” کودهای حیوانی و ….– به دلیل بهمراه داشتن سولفور(S)
🔘تقویت کننده درختان و گیاهان از طریق برگ و شاخه بصورت محلول پاشی و نیز تقویت کننده خاک زمینهای کشاورزی”باغی”زراعی”گلخانه ای و …. بصورت افزودن به خاک و نیز افزودن به آب آبیاری تنها به دلیل به همراه داشتن:
– مواد آلی ارگانیک یا OM (ORGANIk_ MATTER)

– کلسیم قابل جذب Ca

– سولفات گوگرد یا (SO4)

– پتاس

– فسفر

– آهن

– منگنز

– و ….
🔘آزاد نمودن ریز مغزیهای موجود در خاک و کودهای حیوانی

🔘باز نمودن بافت به هم فشرده خاک زمینهای رُسی و شَقّه که متاسفانه بر اثر مصرف بی رویّه کودهای شیمیائی و نیز عدم مصرف کودهای سلولوزی بوجود آمده است.

🔘تبدیل خاکهای شور و قلیائی به اسیدی در کمتر از ۱۵ روز پس از مصرف

🔘آسان نمودن حرکت و پیشروی ریشه ها در خاک که باعث جذب بهتر و بیشتر غذای موجود در خاک توسط ریشه ها گردیده و به تبع آن باعث افزایش رشد رویشی و زایشی و نیز افزایش تولید محصولات می گردد.

🔘فُسیل نمودن کودهای حیوانی در کمتر از ۱۰ ده روز پس از مخلوط نمودن با هم مشروط به افزودن رطوبت کافی
– به دلیل وجود (رسوبات باکتری فعال) در گوگرد معدن زرکوه
🌷👈 خریداران و مصرف کنندگان گوگرد معدن زرکوه در ظاهر بابت یک کالا و یک کلمه [گوگرد] وجه پرداخت نموده و خریداری و مصرف می نمایند
امّا خیر
عملاً اینطور نیست بلکه خریدار و مصرف کننده گوگرد معدن زرکوه تنها با خرید فقط (گوگرد زرکوه) کلیه عناصر غذائی ارزشمند و ارگانیک به شرح فوق را به خاک باغ و زراعت و کشتزار خود می افزاید و ……………………..
مهم:
《جهت اطلاع مصرف کنندگان گوگرد معدن زرکوه》
گوگرد معدن زرکوه خود از (رسوبات باکتری) تشکیل گردیده لذا برای ایجاد واکنش” اثرات ” تجزیه و …..نیازی به 👈 باکتری تیوباسیلوس ندارد.
مدیریت گوگرد معدن زرکوه

۱۳۹۷/۰۵/۱۹
👇🇮-1f1f7;👇🔸

تلفن مدیرعامل/ تلگرام/ واتساپ :09121104324

🔸آدرس لینک کانال :t.me/zarko0h

🔸آدرس سایت :googerd-zarkooh.ir

                  googerd-zarkooh.com

سنگ گوگرد زرکوه

باغداران، کشاورزان، زارعان، گلخانه داران، صیفی کاران و جالیزکاران:

به خاطر جلوگیری از افزایش بیماری سرطان که سر منشا و عامل اصلی آن مصارف سموم شیمیائی سرطانزای خطرناک و کشنده میباشد و همچنین مصرف انواع کودهای شیمیائی بر هم زننده ارگانیسم خاک و درخت و گیاه، یک مرحله به روش محلول پاشی و افزودن به خاک، گوگرد طلائی معدن زرکوه، آفت کش ارگانیک و قارچ و انگل کش ارگانیک را بیازمایید.

پیشنهاد مطالعه: “محلول پاشی گوگرد معدن زرکوه

آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا اروپاییان، آمریکاییان، اکثر آسیائیان و … چرا میوه و محصولات باغی، زراعی و کشاورزی که سمپاشی شده و آلوده به سم گردیده اند را به هیچ وجه مصرف نمیکنند؟ و از آفت کش ارگانیک استفاده می‌کنند؟

دو حالت وجود دارد:

یا آنها واقعاً به فکر سلامتی خود، نسل آینده، بهداشت فردی و اجتماعی، جامعه ای سالم و تغذیه ای سالم بوده و هستند

یا اینکه جامعه مصرفی ما اصلاً و اساساً به فکر هیچ یک از موارد ذکر شده به شرح فوق نبوده و نیستند؟!

در این بین یک جامعه دچار اشتباه در مصرف در امر تغذیه بوده و هست

اما فرار و دوری جستن از واقعیتها آخر تا به کی؟!

مگر افراد جامعه ای هشیار، عاقل، آینده نگر و ارتقاء یافته ی فرهنگ مصرف، سم میخورد؟ و باعث مرگ تدریجی خود میشود؟

♦چرا فردای سیاه امروز روشن نباشد چرا دیر♦

با مصرف گوگرد سوپر طلایی زرکوه به عنوان قارچ کش و انگل کش ارگانیک و طبیعی، محصولاتی با کیفیت و سالم و به دور از هرگونه سم و کود شیمیایی داشته باشید، گوگرد معدن زرکوه با کیفیت ترین آفت کش طبیعی است که هیچ گونه ضرری ندارد و تمام آفات، قارچ ها، انگل ها و … را از محصولات و درختان شما دور میکند.

مدیریت گوگرد معدن زرکوه

تلفن مدیرعامل/ تلگرام/ واتساپ :
09121104324

آدرس لینک کانال :
http://t.me/zarko0h

آدرس سایت :
googerd-zarkooh.ir

googerd-zarkooh.com

آدرس کانال آپارات:

aparat.com/zarkooh