گوگرد اصلاح خاکهای شور،قلیائی و آلوده معدن زرکوه(قیمت توافقی)

0 نظر
موجود

درباره محصول

گوگرد (اصلاح خاکهای شور” قلیائی و آلوده) معدن زرکوه
روش و مقدار مصرف:

👈در ازای هر یک متر مربع،یک کیلوگرم پودر گوگرد با خاک ترکیب شود و از عمق حداکثر 10 سانتیمتر پایین تر نرود
ویا اینکه:
👈 هنگام شروع آبیاری با روش غرق آبی از ابتدا تا ساعت پایانی آبیاری به آب اضافه گردد بطوریکه در پایان ساعت آبیاری خاک ، قسمت اولیه باغ و یا زمین کشاورزی (ورودی آب) نیز دارای گوگرد زرکوه باشد.