معدن گوگرد زرکوه

گوگرد معدنی زرکوه چیست؟

با مصرف گوگرد معدن زرکوه:

محصولاتی کاملا ارگانیک، طبیعی، غیر شیمیایی و بی نظیر را به بازار فروش و جامعه مصرف تحویل دهید.

لیست گواهینامه ها و مجوزات گوگرد معدنی زرکوه

۱- اخذ پروانه اکتشاف بشماره 123/58894 از وزارت صنعت معدن و تجارت کشور

۲- اخذ پروانه بهره برداری تک برگ کاداستر بشماره 123/35987 از وزارت صنعت معدن و تجارت کشور

۳- اخذ گواهینامه (ثبت مواد کودی) بشماره 8536/243 از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی

۴- اخذ گواهینامه { ارگانیک } بشماره《BC-COM10151》《BC140417085P01》 از انجمن ارگانیک ایران

۵- اخذ مجوز مصرف در باغات و کشاورزی ارگانیک بشماره 《BC-COM10151》《BC140417085P01》از انجمن ارگانیک ایران

۶- اخذ گواهینامه استاندارد ملی ایران بشماره《BC-COM10151》《BC140417085P01》از انجمن ارگانیک ایران

۷- اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایران بشماره《BC-COM10151》《BC140417085P01》از انجمن ارگانیک ایران میباشد.

⚠️ اعلام آوردگاهی دیگر از سوی مدیریت گوگرد ارگانیک معدن زرکوه اینکه
– اگر گوگردی در ایران سراغ دارید که موفق به اخذ چنین گواهینامه ها و چنین مجوزهایی از وزارتخانه ها ” موسسات مخصوصا از انجمن ارگانیک ایران شده است را معرفی نمایید.

چرا گوگرد معدن زرکوه را مصرف نماییم؟
گوگرد معدن زرکوه

1) چون گوگرد معدن زرکوه از وزارت جهاد کشاورزی و از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور گواهینامه ثبت مواد کودی به شماره 8536/243 را اخذ نموده است.

2) چون گوگرد معدن زرکوه بنا به دلیل ارگانیک بودن و غیر شیمیایی بودن عناصر و مواد همراهش مجوز عضویت در انجمن ارگانیک ایران بشماره …….. را کسب نموده است.

3) چون به دلیل ارگانیک بودن عناصر و مواد همراهش موفق به کسب لگو و علامت انجمن ارگانیک ایران بشماره …… نایل شده است.

4) چون به دلیل ارگانیک بودن عناصر و مواد همراهش و نیز استاندارد بودن روند و روش مربوط به استخراج، فرآوری، بسته بندی، نوع بسته بندی و مهمتر اینکه به دلیل ترکیب و مخلوط ننمودن مواد و عناصر شیمیایی به گوگرد معدن زرکوه از نظام تایید صلاحیت ایران، مطابق با قوانین مربوط به استاندارد ملی ایران INSO 11000:

گواهینامه بشماره BC-COM10151
به شماره ثبت BC140417085P01
را تحت عنوان:
گواهینامه مدیریت ارگانیک
گواهینامه ملی استاندارد ایران
گواهینامه فروش گوگرد معدن زرکوه به عنوان نهاده کشاورزی مجاز برای کشاورزی ارگانیک را اخذ نماید.

5) چون محصول ما درخت زرد آلوی آفت زده و آسیب دیده موجود در محوطه موسسه تحقیقات خاک و آب کشور را نجات داده و باعث رشد چشمگیر آن نیز گردیده است.

6) چون محصول ما کشنده، دورکننده و دفع کننده آفات، قارچ‌ها، انگل‌ها، لاروها و حشرات می‌باشد. اما کلیه گوگردهای موجود در بازار با هر نام و مشخصه ای که هستند، بعضی از آنها فقط دور کننده آفات هستند و لا غیر.

7) چون محصول سوپر طلائی معدن زرکوه را میتوان به همراه آب، آبیاری بصورت قطره ای (قطره چکان)، بارانی و غرق آبی به مقدار ۸۰۰ هشتصد کیلوگرم در هکتار در یک دوره کاشت، داشت و برداشت برای انواع کشت زرع و گلخانه و همچنین، به مقدار ۱۰ ده کیلوگرم برای هر نوع درخت در طول ۱۲ ماه یک دوره کامل داشت و برداشت محاسبه نموده به روش کود آبیاری به منظور، تقویت، اصلاح و ضدعفونی، خاک‌های شور و قلیائی، قارچ کشی، آفت کشی، انگل کشی، دفع کرم ریشه، دفع گموز، دفع نماتد استفاده نمود.

توضیح:

مدیریت گوگرد معدن زرکوه با تلاش ۳ ساله خود توانست وزن مخصوص مولکول گوگرد (سوپرطلائی) معدن زرکوه را تا حدی پایین آورده و سبک نماید که هنگام مصرف به همراه آب به روش آبیاری قطره ای و بارانی داخل مجرای لوله های انتقال آب رسوب ننماید و همچنین چشمه های خروجی آب قطره چکان‌ها را مسدود ننماید.
(شما نیز میتوانید آزمایش نمایید)

8) چون گوگرد معدن زرکوه پس از مخلوط شدن با خاک روی ریشه درختان نیمه خشک و در حال خشک شدن، مشکل آنها را برطرف، آنها را مجددا زنده نموده و به آنها زندگی دوباره می بخشد.

9) چون گوگرد معدن زرکوه از رسوبات باکتری فعال تشکیل گردیده است.

10) چون توسط آتشفشان از سفره های نفتی زیر سطح زمین به روی سطح زمین نیامده است.

11) چون قطب مولکولی اش از نفت، پسماند نفت و ضایعات نفت و سفره های نفتی نیست.

12) چون به راحتی و بدون افزودنی در آب مخلوط میگردد.

13) چون بدون افزودنی مانند پودر شده، آجر ضایعاتی کوره های آجرپزی؟! بنتونیت ؟! اسید کلریدریک (HCL) و … قابلیت محلول پاشی دارد.

14) چون گوگرد معدن زرکوه با هر بار محلول پاشی به نسبت ۶۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب، آن هم با روش صحیح درختان، محصولات کشاورزی، زراعی و گلخانه ای را تا ۴۰ روز پاک و بدون آفت حفظ مینماید.

15) چون محصولات ما بدون افزودنی قابلیت گرده پاشی داشته و بر روی درختان، محصولات کشاورزی، زراعی و گلخانه ای ماندگاری دارد.

16) چون گوگرد معدن زرکوه پس از محلول پاشی طی هر مرحله آبیاری و تبخیر آب سطحی کرتها و زمینها مجددا فعال شده آفتها و قارچهای احتمالی که دوباره حمله نموده اند را از بین میبرد.

17) چون گوگرد معدن زرکوه کل آفات از جمله: آفت پسیل پسته، کنه، سن، شته، کرم گلوگاه انار و غوزه و غیره را برطرف مینماید.

18) چون قارچ و بیماری‌های قارچی مانند گمُوز، نِماتُد، شانکر و غیره را برطرف میکند.

19) چون گوگرد معدن زرکوه در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد بالای صفر در تیر ماه بدون ایجاد سوزندگی و عارضه بر روی محصولات، برگ و سرشاخه قابلیت محلول پاشی دارد.

20) چون گوگرد معدن زرکوه به منظور آزمایش با دوز مصرفی ۲۰۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب هم محلول پاشی شده اما خوشبختانه ایجاد عارضه و سوزندگی بر روی محصولات، جوانه های بارآور سال بعد، برگها، شاخه ها و سرشاخه ها ایجاد ننموده است.

21) چون گوگرد معدن زرکوه دارای، مواد آلی ارگانیک (ORGANIK MATTE) یا OM میباشد.

22) چون دارای کلسیم (Ca) محلول و قابل جذب و اکسید کلسیم (CaO) میباشد.

23) چون دارای گوگرد محلول (SO3) میباشد.

24) چون گوگرد معدنی ما، دارای سولفات گوگرد (SO4) میباشد.

25) چون دارای عنصر گوگرد (S) از نوع رسوبات باکتری میباشد.

26) چون دارای منگنز (Mn) قابل جذب میباشد.

27) چون گوگرد معدنی زرکوه دارای منیزیم (Mg) قابل جذب میباشد.

28) چون دارای فسفر (Ph) قابل جذب میباشد.

29) چون دارای آهن (Fe) قابل جذب میباشد.

30) چون گوگرد معدنی زرکوه پس از مصرف به مقدار کافی طی ۱۲ روز خاک‌های شور و قلیائی را به خاک اسیدی تبدیل مینماید.

31) چون گوگرد معدنی زرکوه پس از مصرف با آب آبیاری طی مدت ۲ ساعت شوری، ای، سی و بیکربنات آب را پایین می آورد.

32) چون گوگرد معدنی زرکوه پس از مخلوط شدن با کودهای حیوانی به نسبت ۱۰% الی ۲۰% وزنی همراه با ۲۰% رطوبت طی مدت فقط ۱۴ روز شوری، قارچ، انگل، آفت، لارو، آلودگی، ادرار، گاز آمونیاک را برطرف و کود حیوانی را کاملا فرآوری و ریز مغذیهای آن را آزاد و قابل مصرف مینماید.

33) چون گوگرد زرکوه ۴۰ و ۷۰ کیلومتر در دل کویر شوره زار استان واقع نشده در نتیجه نمک و سدیم به همراه ندارد لذا وقتی مرطوب میشود بوی ترش و تعفن نمیدهد.

34) چون گوگرد معدنی زرکوه وقتی مقدار ۵ لیتر آب در حال جوش را وسط ۱۰ کیلوگرم پودر آن بریزید بعد از گذشت ۱۴ روز در اطراف آن شوره و یا سولفات سدیم یا همان نمک بصورت پودر سفید رنگ مشاهده نمیکنید.

35) چون محصول ما نمک به همراه ندارد به همین دلیل به شوری خاک، آب و کودهای حیوانی اضافه نمیکند در نتیجه درختان را نمیخشکاند.

36) چون گوگرد معدن زرکوه ۱۰ روز پس از ترکیب شدن با خاک، در خاک تجزیه میگردد اثرات واکنشهای منحصر به فرد خود را در خاک عملی مینماید.

37) چون گوگرد معدنی زرکوه پس از مخلوط شدن با خاک و پس از آبیاری و تابش نور آفتاب تبدیل به سولفوریک طبیعی میگردد و بافت خاک را باز و حرکت ریشه ها را آسان مینماید.

38) چون گوگرد معدن زرکوه پس از مخلوط شدن با خاک توسط واکنشهای خود بافت خاک را باز نموده باعث حرکت و پیشروی ریشه ها میگردد لذا شرایط رشد و افزایش محصولات را نیز سبب میشود.

39) چون باعث افزایش تولید، کیفیت محصولات باغات و طعم میوه ها و محصولات کشاورزی، زراعی و گلخانه ای میگردد.

40) چون محصول ما، طی فقط 2 هفته ضعف و زرد برگی درختان را برطرف مینماید.

41) چون گوگرد معدنی زرکوه در رشد جوانه های بارده سال بعد تاثیر بسزائی دارد.

42) چون گوگرد ما، از طریق سرشاخه، شاخه و برگ قابل جذب میباشد.

43) چون گوگرد معدنی زرکوه پس از محلول پاشی با پوشش مناسبی که بر روی محصولات و میوه ها ایجاد مینماید مانع آفتاب سوختگی محصولات و میوه ها میگردد.

44) چون گوگرد معدنی زرکوه طی ۴ چهار سال توزیع و مصرف در بخش باغات، کشاورزی، زراعت و گلخانه ها هیچگونه معترض و ناراضی “واقعی” نداشته و ندارد.

45) چون حاشیه سوزی برگها را برطرف میکند.

46) چون گوگرد معدنی زرکوه مانع سرخشکیدگی سرشاخه ها و شاخه های درختان گشته و نیز مانع حاشیه سوزی برگ درختان میگردد.

47) چون محصولات ما باعث رشد رویشی و زایشی درختان، محصولات کشاورزی، زراعی و گلخانه ای میگردد.

48) چون گوگرد معدن زرکوه رطوبت موجود در خاک را حفظ مینماید.

49) چون باعث پرکردن مغزها میگردد.

50) چون مانع کشمشی شدن و همچنین پوچ شدن پسته ها میگردد.

51) چون گوگرد معدن زرکوه جذب غذا توسط ریشه ها را آسان مینماید.
52) چون گوگرد معدن زرکوه ریز مغذیهای موجود در خاک و کودهای حیوانی را آزاد مینماید.

53) چون گوگرد معدن زرکوه باعث گرم نگه داشتن ریشه ها در فصل زمستان میگردد، به همین علت مانع سرمازدگی ریشه ها در زمستان میشود.

54) چون گوگرد معدن زرکوه از خزان زود رس و ریزش زود هنگام برگ درختان جلوگیری مینماید.

55) چون محصول ما مانع ریزش زود هنگام محصولات میگردد.

56) چون گوگرد معدن زرکوه سفیدک انگور، کرم و قارچ ریشه انگور را ۶ روزه برطرف مینماید.

57) چون برای خشک کردن، ضد عفونی، آفت کشی، حشره کشی و رفع آلودگی محل نگهداری دام و طیور بسیار مفید، ثمربخش و موثر واقع گردیده است.

58) چون گوگرد معدن زرکوه برای دفع آفات و قارچهای آسیب رسان در جالیزها و صیفی جات از واکنش بسیار چشمگیری برخوردار است.

59) چون گوگرد معدن زرکوه برای دفع کنه زعفران بسیار موفق عمل نموده است بطوریکه نظر اکثر زعفران کاران را به خود جلب نموده است.

60) چون گوگرد معدن زرکوه از حدود ۳ سه سال گذشته تا به حال میوه و محصولات ارگانیک و کاملا طبیعی تحویل جامعه مصرف داده و میدهد (غیر سرطانی).

61) چون گوگرد معدن زرکوه تقریبا به جای هر نوع سم مضر سرطانزا با کلیه آفات، قارچها و بیماریهای قارچی مبارزه جانانه نموده است (بصورت کاملا ارگانیک و طبیعی).

62) چون گوگرد معدن زرکوه تقریبا به جای هر نوع کود شیمیائی غیر
طبیعی و بر هم زننده نظام طبیعت خداوندی بصورت کاملا طبیعی و بدون افزودنی های شیمیائی و مضر عملکرد ارزشمندی را ارائه داده است.

63) چون گوگرد معدن زرکوه به راحتی و طی گذشت ۱۸ روز پس از افزودن به خاک بیماری نماتد خاک گلخانه ها، باغات، زمین‌های کشاورزی و زراعی را برطرف می‌نماید.

مصرف کنندگان محترم میتوانند مورد به مورد هر 63 مورد به شرح فوق را ابتدا آزمایش نموده سپس با روش صحیح مصرف نمایند.

فراخوان مدیریت معدن زرکوه از مخالفان

گواهینامه ها و مجوز های زرکوه

گواهی ثبت مواد کودی
گواهی ثبت زرکوه
پروانه بهره برداری زرکوه

آخرین مقالات

سوالات متداول

معرفی

شرکت معدن گوگرد زرکوه در شهرستان گرمسار واقع شده است و گوگرد آن مخصوص:انواع باغات کشاورزی،زراعت،گلخانه ها،صیفی جات،جالیزها و قارچهای پرورشی از نوع خوراکی و غیره می باشد.

تفاوت گوگرد معدن زرکوه با سایر گوگردهای موجود در بازار چیست؟

1.گوگرد معدن زرکوه از رسوبات باکتری تشکیل گردیده و کاملا طبیعی می باشد ولی
گوگرد پالایشگاهی از ضایعات نفت تشکیل گردیده و قطب مولکول آن از نفت تشکیل گردیده و کاملاً شیمیائی هست،گوگرد دیگر معادن بطور کلی توسط آتشفشان از سفره های نفتی موجود در سطح زیرین زمین به روی سطح زمین آمده است.

2.گوگرد معدن زرکوه دارایمواد ارزشمند آلی ارگانیک مانند: کلسیم،سولفور(گوگرد)،سولفاتِ گوگرد،سولفیتِ گوگرد،فسفر،پتاس،منگنز،آهن،منیزیم،رویو ….می باشد،گوگرد پالایشگاهی فقط همان سولفور را داراست،گوگرد دیگر معادن علاوه بر سولفور بعضاً دارای نمک (سدیم) نیز هستند.

3.گوگرد پالایشگاهی به دلیل بوی مُتِعَفّنَش فقط آفت را (دور) میکند و نمیکُشد مضافاً اینکه باعث سوختگی و آسیب رسانی به درختان و محصولات باغی زراعی،کشاورزی و گلخانه ای نیز میگردد گوگرد دیگر معادن نه آفت را دور میکند و نه میکُشد بلکه نمک و سدیم احتمالی موجود در آن باعث شوری و قلیائی خاک شده درختان را میخشکاند.

و بسیاری تفاوت های دیگر که در مقاله ای جدا گانه تقدیم شما خواهد شد…..

توضیح: منظور از گوگرد پالایشگاهی کلّیه گوگردهای شیمیائی،نفتی،گازی موجود در بازار و بسته بندی شده توسط شرکتهای مختلف و با نامهای مختلف اعم از جامد و یا به اصطلاح مایع می باشد.

خاصیت گوگرد معدن زرکوه چیست؟

اصلاح کننده خاکها و آبهای شور،قلیائی و آهکی،کودهای حیوانی آلوده به انواع میکرب،قارچ و انگل و… است.
ضد عفونی کننده انواع بذرها،خاکها،آبها،کودهای حیوانی،محصولات باغی،کشاورزی،زراعی و… است.
برطرف کننده و کشنده انواع آفات،حشرات،بیماریها،قارچها،انگلها،لاروها و… است.