تخلیه گوگرد معدن زرکوه (نوع طلائی) بر روی کود حیوانی

گوگرد سوپر طلایی زرکوه

تخلیه گوگرد معدن زرکوه (نوع طلائی) بر روی کود حیوانی و سپس مخلوط نمودن با یکدیگر به منظور تبدیل کود حیوانی آلوده و قارچی به کمپوست محل اجرا :


شهرستان سیسخت روستای علی آباد آقای جعفری مهر ماه ۹۸

گوگرد سوپر طلایی زرکوه گوگرد سوپر طلایی زرکوه گوگرد سوپر طلایی زرکوه

پست‎های مرتبط:

سنگ گوگرد طلایی زرکوه

روش صحیح و واقعی پوساندن و فراوری نمودن کودهای حیوانی

فراوری و پوساندن کودهای حیوانی به چه صورت است؟ آگاه...

آزمایشی ساده برای تشخیص وجود نمک در گوگرد معدنی

مصرف کنندگان گوگرد معدنی: 💢آزمایشی ساده برای تشخیص وجود نمک...

تغذیه به روش تشتک

تغذیه به روش تشتک یعنی رساندن غذا به کلیه ریشه های...