فرآوری و ضدعفونی کود حیوانی توسط گوگرد معدن زرکوه

فرآوری نمودن کود حیوانی با افزودن پودر گوگرد معدن زرکوه به آن طی مدت فقط 14 روز پس از مخلوط نمودن با هم به نسبت 300 الی 400 کیلوگرم پودر گوگرد طبیعی معدن زرکوه به 1000 کیلوگرم کود حیوانی نپوسیده و اکسید نشده که این کود طی 14 روز کاملا پوسیده و اکسید شده:
بدون آفت
بدون قارچ
بدون انگل
بدون هر نوع آلودگی
بدون بیماری
بدون گاز آمونیاک
بدون بذر علفهای هرز
دارای PH پایین تر از 7 یعنی کاملا اسیدی
دارای ریز مغزی های آزاد شده و قابل مصرف
بدون شوری و قلیائی گردیده
شما هم می توانید با حداقل آزمایش نمایید.
سپس خرید بصورت انبوه داشته باشید

دشمن سرمایه خود نباشید و کودهای حیوانی اعم از پلت شده یا گرانول شده و یا بصورت باز و فله مربوط به دامداریها و مرغداریها که مملو از ادرار انگل قارچ بیماری میکرب و آلودگی هستند را به خاک زمینهای باغ کشاورزی و زراعت خود اضافه ننمایید که برای دفع آنها می بایست متحمل هزینه ای گزاف گردید

تلفن همراه مدیرعامل گوگرد معدن زرکوه
09121104324

لینک کانال گوگرد معدن زرکوه
http://t.me/zarko0h
آدرس الکترونیکی گوگرد معدن زرکوه
googerd.zarkooh@gmail.com

The processing of animal manure by adding Zerkouh sulfur powder to it was carried out within 14 days only after mixing 300-400 kg of natural sulfur powder from Zar Kouh to 1000 kg of non-oxidized and unoxidized manure that lasted for 14 days

Completely rotten and oxidized
No pest
No mushrooms
No parasites
Without any contamination
No disease
No ammonia gas
Without seed weeds
It has a pH lower than 7, ie, completely acidic
،It has a free and usable microscope
No salinity and alkali
You can also test at least
Then buy massively

Do not be enemies of your capital and do not add animal fertilizers, either granulated or granulated, or in open and bulk to livestock and poultry farms that are full of urine from the fungus of germs and contamination, do not add to the soil of your agricultural and agricultural gardens. They should have incurred a lot of costs

Mobile phone manager Sulfur mine zarkoh Khaleghi:

+989121104324

Zar kouh mine sulfur channel:
http://t.me/zarko0h

Zar Kouh Mine Sulfur E-mail Address:
googerd.zarkooh@gmail.com

پست‎های مرتبط:

تاثیر پودر گوگرد معدنی زرکوه در مجموعه کشت و صنعت امید استان فارس

کود گاوی مربوط به مجموعه کشت و صنعت امید در...

سنگ گوگرد طلایی زرکوه

روش صحیح و واقعی پوساندن و فراوری نمودن کودهای حیوانی

فراوری و پوساندن کودهای حیوانی به چه صورت است؟ آگاه...

مزایای گوگرد باکتریائی معدن زرکوه

مزایای گوگرد باکتریائی معدن زرکوه: نوع گوگرد : معدنی و...