فراخوان سراسری از مخالفان مصرف گوگرد معدنی زرکوه توسّط مدیریت گوگرد معدن زرکوه

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

فراخوان سراسری از مُخالِفان مصرفِ گوگرد معدنی زرکوه ♦️توسّط مدیریتِ گوگرد معدن زرکوه به آوردگاه و مَحَکی به شرح ذیل:

♦️《مدیریت گوگرد معدنی زرکوه 《از》 اقشار مختلف مربوط و مرتبط با بخشهای باغبانی_ زراعت‌ و کشاورزی در سراسر کشور از قبیل :

» کلیّه اشخاص و افرادی که نائل به اخذ مدارک عالیّه《دکترا》در رشته های مختلف در بخش باغبانی_زراعت و کشاورزی هستند

♦️ بهره برداران احتمالی دیگر معادن گوگرد

♦️ مدیران فروشگاههای سمّ و کود

♦️ گیاه پزشکان در بخشهای مختلف مانند:
• آفات
• بیماری
• تغذیه
• خاکشناسی
• قارچ شناسی
• آسیب شناسی
• پژوهشگران
• کارشناسان مرتبط
• مدیران گروهها و کانالها در فضاهای مجازی مرتبط با باغبانی”زراعت و کشاورزی ، به این آوردگاه و امتحان به شرح ذیل دعوت بعمل می آورد :

♦️ 1-از بین گروههای فوق الذکر (یکنفر با شَهامَت ” دارای تحصیلات عالیه و اهلِ عَمَل)

» اعلام حضور نموده قراردادی با مدیریت گوگرد معدنی زرکوه مبنی بر آزمایش کیفیّتِ/واکنش و اثراتِ
《گوگرد معدنی زرکوه》بر روی (انواع درختان و نیز انواع محصولات زراعی و کشاورزی) به شرح فوق را منعقد نموده ♦️ فی المجلس هر یک از طرفین یک فقره چک به مبلغ 《500/000/000 ریال 》معادل《پنجاه میلیون تومان》دارای تاریخ سررسید حداکثر 5 پنج روزه را به عنوان ضمانتِ اجرا و حُسنِ انجام کار نزدِ یکدیگر قرار بدهند

♦️ 2-طرفین قرارداد یکی از مناطق بسیار گرم با دمای بالای 40 چهل درجه سانتیگراد را که دارای درختان پسته و یا مرکبات و یا هر نوع محصولات کشاورزی و یا زراعی باشند را انتخاب سپس به اتّفاق به آن منطقه مراجعه بنمایند

♦️ 3-پس از مراجعه طرفین قرارداد به منطقه مورد توافق هر یک از طرفین قرارداد مبلغِ چک ضمانتی نزد خود را از بانک مربوطه وصول سپس وجه نقد را به عنوان امانت نزد《دادستان محترم آن منطقه》 به عنوان امین و《مُدّعی العموم
》و حافظِ جان”مال”ناموس و امنیّت مردم آن منطقه قرار بدهند بطوریکه وجه امانتی《به مدّتِ 4 چهار سال》 به منظور (آزمایش و محکِ گوگرد معدن زرکوه نزد آن دادستان محترم باقی بماند

♦️ 4-سپس با اطلاع مدیر جهادکشاورزی آن منطقه به همراه مدیر باغبانی به باغی که دارای درختان پسته و یا مرکبات بوده مراجعه و با هماهنگی صاحب باغ تعداد { 5 پنج اصله از درختانِ ( ناسالم ” بیمار و دارای هر نوع آفت خصوصاً آفت پسیل پسته را که فقط حدودِ 40 % (چهل درصدِ) از ریشه های آن سالم باشند را انتخاب مینماییم سپس این درختان را با《گوگرد معدن زرکوه》 و در هوایی با دمای بالای 40 چهل درجه سانتیگراد (به جای 60 کیلو شصت کیلو در هزار) با (دوزِ مصرفی) { ⚠️120 کیلو صد و بیست کیلو در هزار⚠️ } محلول پاشی مینماییم

♦️ 5-همزمان رویِ ریشه ی همان درختانِ محلول پاشی شده برای《هر درخت》(به جای 15 کیلوگرم) مقدار⚠️30 کیلوگرم⚠️《گوگرد طلائی معدن زرکوه》را اضافه نموده کاملاً با خاک مخلوط و سپس آن درختان را بطور کامل آبدهی مینماییم و مجدداً 7 هفت روزِ بعد و سپس 14 چهارده روزِ بعد درختان مورد آزمایش را آبدهی مینماییم.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

♦️ 6-و امّا حالا پس از انجام آزمایشات به شرحِ فوق و پس از گذشتِ 14 چهارده روز اگر《گوگرد معدن زرکوه》آفات و بیماری را برطرف ننموده بود و یا اینکه باعث آسیب دیدگی و یا خشک شدن درختان مورد آزمایش گردیده بود (دادستان محترم) مبلغ 500/000/000 ریال ♦️♦️ وجه امانتی مربوط به مدیریت گوگرد معدن زرکوه را به صاحب باغ پرداخت نماید

♦️ سپس دادستان محترم وجه امانتی مربوط به مُدّعی و مخالف مصرف گوگرد معدن زرکوه را به نامبرده (مُخالف) برگرداند.

♦️ و امّا اگر ♦️
《گوگرد طلائی معدن زرکوه》پس از مصرف بصورت محلول پاشی و افزودن به خاک به شرحِ فوق ” آفات و بیماری را برطرف نموده” خاکِ قلیائی و شور را به خاکی اسیدی تبدیل نموده و باعث رشد” نموّ” بَشّاشیّتِ و افزایش محصولات درختان گردیده بود
♦️ در این حالت ♦️
دادستان محترم کلّ مبلغ امانتی طرفین قرارداد به مبلغ 1/000/000/000ریال معادل (یکصد میلیون تومان) را به مدت 4 چهار سال بابت اثرات و واکنشهای پس از آزمایش و مَحَکِ مصرفِ《گوگرد طلائی معدن زرکوه》نگهداری نموده اگر پس از گذشت 4 چهار سال گوگرد معدن زرکوه به جوانه های باردِهِ سال بعد و سالهای بعد و همچنین به ریشه های درختان آسیبی نرساند سپس دادستان محترم وجه امانتی مربوط به مدیریت گوگرد معدن زرکوه به مبلغ 500/000/000 ریال معادل پنجاه میلیون تومان را به نامبرده برگرداند
و سپس
♦️ وجه امانتی مربوط به مُدّعی و 《مخالف مصرف گوگرد معدن زرکوه》 را به (یَتیمانِ) همان منطقه اهداء نماید. ♦️

♦️ مدیریت گوگرد معدن زرکوه از این لحظه آمادگی خود را در این آوردگاه و مَحَک اعلام مینماید

《منتظر یک شخصِ پُر مَغزِ مُحتاطِ با شَهامَت هستم》
مدیریت گوگرد معدن زرکوه
تلفن: ۰۹۱۲۱۱۰۴۳۲۴
۱۳۹۷/۰۵/۰۹

پست‎های مرتبط:

راستی آزمائی

《راستی آزمائی》 قرار بود آزمایشی بسیار ساده و آسان و...

با ما تماس بگیرید و در مورد انواع محصولات ما و مزایا و واکنش ها اطلاعات بگیرید.

اطلاعات کامل در خصوص انواع محصولات گوگرد معدن زرکوه و...

اطلاعیه سراسری مرداد زرکوه

《اطلاعیه سراسری》 🔸 به اطلاع خریداران و مصرف کنندگان گوگرد...